ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಒಕ್ಸಿಜನ್ ಪೂರೈಸಲು ರೆಡಿಯಾದ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ! ತಯಾರಿ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಆದರೂ ಸಹ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ವತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಕ-ರೊನಾ ಇಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ನಮಗ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪೂರೈಕೆ ಸಾಲದೆ, ರೋ’ಗಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗದೆ ಹಲವಾರು ರೋಗಿಗಳು ಇ’ಹಲೋಕ ತ್ಯ-ಜಿಸಿದ ಘ’ಟನೆ ಸಹ ನಡೆದಿದೆ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊ’ರತೆಯಿಂದ ತೊoದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಯ ನೆರವಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. […]

Continue Reading

ಕರೋನ ಸಾ’ವು ನೋವು, ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಆದರೂ ಸಹ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ವತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಕ-ರೊನಾ ಇಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ನಮಗ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪೂರೈಕೆ ಸಾಲದೆ, ರೋ’ಗಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗದೆ ಹಲವಾರು ರೋಗಿಗಳು ಇ’ಹಲೋಕ ತ್ಯ-ಜಿಸಿದ ಘ’ಟನೆ ಸಹ ನಡೆದಿದೆ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊ’ರತೆಯಿಂದ ತೊoದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಯ ನೆರವಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. […]

Continue Reading

ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕೆ ಲೈವ್ ಬಂದು ಬಾ’ಯಿಗೆ ಬಂದ್ಹಾಗೆ ಬೈದ ಚೇತನ್! ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ

(News source – Chetan Ahimsa)ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕ-ರೋನ ಹಾ-ವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಆ-ಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಚಿ-ಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗದೇ, ಸರಿಯಾದ ಒ-ಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗದೇ, ಸಾ-ವನ್ನಪ್ಪು-ತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೆನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶಾಸಕರಾದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರು BBMP ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬೆ-ಡ್ ದo-ಧೆಯನ್ನು ಭೇ’ದಿಸಿ, ಯಾರು ಇಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಹಿ-ಡಿದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ವಿರೋ-ಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಗೆಯ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, […]

Continue Reading

ಕರೋ’ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮೋ’ಸ ಬಗ್ಗೆ ಶಾ’ಕಿoಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ ಯುವಕ! ಏನು ನೋಡಿ

ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಸೇರಿ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕರೋ-ನ ಹಾ-ವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದಕ್ಕೆ ತು-ತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತ ಮಹಾ ನಗರದಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ರೋ-ಗಿಗಳಿಗೆ, ಸರಿಯಾದ ಚಿ-ಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗದೇ, ಆ-ಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲ ಬೆ-ಡ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಒ-ಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾ-ವ’ನ್ನಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ತು-ತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಕ-ರೋನ ಅವಾo-ತರದ ಬಗ್ಗೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಮೋ-‘ಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶಾ’ಕಿoಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದನ್ನು ಮಾಡಿ ಲೈವ್ ಬಂದು ಇದರ […]

Continue Reading

ಕ-ರೋನ ಇದ್ದರೂ ಆ’ಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಯೆಡಿಯೂರಪ್ಪ!

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನವರಿಗೆ ಕ-ರೊನಾ ಸೋo-ಕು ಪಾ-ಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದ್ದು, ಮಣಿಪಾಲ್ ಆ-ಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾ-ಖಲಾಗಿ ಚಿ’ಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಕ-ರೊನಾ ಪಾ-ಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಇವರಿಗೆ ಜ್ವ-ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು, ಆಗ ಕ-ರೊನಾ ಟೆ’ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು, ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸೋo-ಕು ನೆ-ಗಟಿವ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜ್ವ-ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಕಾರಣ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಮಯ್ಯ ಆ-ಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕ-ರೊನಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ವರದಿ ಪಾ-ಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು […]

Continue Reading

ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಗಳು ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವರ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭ ಹೇಗಿತ್ತು ನೋಡಿ! ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿ

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಗಳು ಐಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಅಳಿಯ ಕೆಫೆ ಕಾಫಿ ಡೇ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅವರ ಮಗ ಅಮರ್ಥ್ಯ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅವರ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿದೆ. ಇಂದು ನೂತನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ದಂಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರು ವಧು ವರರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಶೆರಾಟನ್ ಗ್ರಾಂಡ್ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತು […]

Continue Reading

ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಗಳು, ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವರ ಮದುವೆಗೆ ಯಾರ್ ಯಾರ್ ಬಂದಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ! ಮದುವೆ ಹೇಗಿತ್ತು ನೋಡಿ

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಗಳು ಐಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಅಳಿಯ ಕೆಫೆ ಕಾಫಿ ಡೇ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅವರ ಮಗ ಅಮರ್ಥ್ಯ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅವರ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿದೆ. ಇಂದು ನೂತನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ದಂಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರು ವಧು ವರರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಶೆರಾಟನ್ ಗ್ರಾಂಡ್ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತು […]

Continue Reading

ಮೋದಿಯಿಂದ ಜನರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್, LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ 1000? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ

ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂದರೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧನ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಧುನಿಕತೆಯಿಂದ ಸ್ಟವ್ ಗಳು ಬರಲು ಶುರುವಾದವು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟವ್ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗಳಲ್ಲೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ […]

Continue Reading

ಹೊಸ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಮೈಸೂರು ರಾಜ ಯದುವೀರ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ತ್ರಿಶಿಕಾ ಕುಮಾರಿ! ಯಾವ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಗೊತ್ತಾ

ಮೈಸೂರಿನ ಈಗಿನ ಮಹಾರಾಜ ಯದುವೀರ್ ಕೃಷ್ಣದತ್ತ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಮಹಾರಾಣಿ ತ್ರಿಶಿಕಾ ದೇವಿ ಒಡೆಯರ್. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಆಧ್ಯವೀರ್ ಹೆಸರಿನ ಮುದ್ದಾದ ಯುವರಾಜನಿದ್ದಾನೆ. ಮೈಸೂರಿನ ರಾಜ ಮನೆತನದವರಾದರಿ ಕೂಡ ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯರ್ ಹಾಗೂ ತ್ರಿಶಿಕಾ ದೇವಿ ಇಬ್ಬರು ಬಹಳ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿರುವವರು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೊತೆ ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿರುವವರು. ಮಹಾರಾಜ ಯದುವೀರ್ ಅವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಫೇಸ್ ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. […]

Continue Reading

05 ಜನರಿಗೆ ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟ 20 ತಿಂಗಳ ಹಸು ಕೂಸು! ಈ ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮನ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣೀರು ಬರುತ್ತೆ

ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅoಗಗಳ ವೈ-ಫಲ್ಯತೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಮೃ-ತ-ರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅo-ಗಾಂಗ ದಾನವನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮ-ರಣದ ನಂತರ ಕೂಡ ನಮ್ಮಿಂದ ಕೆಲವು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮ-ರುಜೀವ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮ-ರಣಾ ನಂತರದ ಈ ದಾನ, ಅದೆಷ್ಟೋ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮ-ರುಜೀವ ನೀಡಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 18 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅo-ಗಾಂಗಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವ ಫಾರ್ಮ್ ಗೆ ನಾವು ಸಹಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 20 ತಿಂಗಳ ಮಗು ಅo-ಗಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ, ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ದಾನಿ […]

Continue Reading